Eğitim

Lisans: Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Uzmanlık: Erciyes Üniversitesi Üroloji Ana Bilim Dalı

Çalıştığı Kurumlar

  • Erciyes Üniversitesi Üroloji Ana Bilim Dalı
  • Kayseri Eğitim Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği
  • Ankara Gülhane Askeri Hastanesi FTR Rehabilitasyon Hastanesi Üroloji Kliniği
  • Kayseri Eğitim Araştırma Hastenesi Üroloji Kliniği
  • KATAR Turkish Hospital Üroloji Kliniği

Mesleki İlgi Alanları

  • Endoürolojik ameliyatlar (Perkütan Nefrolittomi, Flexible Üreterorenoskopik girişimler, Transurethral bütün ameliyatlar.)
  • Genel Üroloji ihtisasını ilgilendiren temel konular.

Ödüller ve Dereceler

Üyesi Olduğu Kuruluşlar