Eğitim

Lisans: Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakültesi

Uzmanlık: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Fakültesi

Çalıştığı Kurumlar

  • Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
  • Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  • Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Tıbbi İlgi Alanları

– Sağlam Çocuk Takibi
– Sağlıklı Yenidoğan Takibi
– Beslenme Ek Gıda
– Çocukluk Çağı Aşıları, Özel Aşılar
– Çocukluk Çağı Enfeksiyon Hastalıkları
(Alt Solunum / Üst Solumu Yolu Enfeksiyonları,
İdrar Yolu Enfeksiyonu, Gastroenteretit)
– Gastrointestinal Hastalıklar (Kabızlık, Reflü)
– Solunum Yolu Hastalıkları (Astım, Bronşit)
– Alerjik Durumlar (Besin Alerjisi,
Ürtiker, Alerjik Rinit)
– Gelişme Geriliği (Boy Kısalığı, Nöromotor Gerilik,
Konuşmada Gecikme)
– Malnütrisyon (Anemi, Vitamin Eksikliği, Kilo Alamama)

Ödüller Dereceler

Üyesi Olduğu Kuruluşlar

  • Türk Tabipler Birliği

Görevli Olduğu Ünite

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları