Eğitim

Lisans:
Göztepe Eğitim ve Arş. Hastanesi  Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Uzmanlık:
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Çalıştığı Kurumlar

Göztepe Eğitim ve Arş. Hastanesi
Siirt Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi
Ümraniye Eğitim ve Arş. Hastanesi
Pendik Devlet Hastanesi

Mesleki İlgi Alanları

Rejyonel Anestezi Uygulamaları

Ödül ve Dereceler

Üyesi Olduğu Kuruluşlar

Görevli Olduğu Üniteler

Anestezi ve Reanimasyon
Genel Yoğun Bakım Ünitesi
Yenidoğan Yoğun Bakım

Bilimsel Faaliyetler

A-Yurt Dışı Yayınlar;

A.1 Haliloglu M, Omur D, Yuksel TC, Alan C. and Hancı V. Post Operative Effects: Anesthesia. Research Article J Anesthe Clinic Res 2013, 4: 291. doi: 10.4172/2155-6148.1000291.

B.Ulusal Dergilerdeki Yayınlar:

B1.A.E. Sağıroğlu, S. Yüzer, N. Koltka, T. Can, N. Turan, H. Baba, D.Ömür, T. Kaşıkçı, M. Çelik.  Entübasyon ve ekstübasyon sırasında görülebilen solunumsal problemler ve preoperatif hava yolu değerlendirmesi ile ilişkileri. Göztepe Tıp Dergisi; 21(2):79-85, 2006

C.Uluslararası ve Ulusal Poster Bildirileri:

C1S.Tulgar,İ.Boğa,T.Can,H.C.Köse,O.Altunkaynak. Tanı Konulmamış Wollf Parkinson White sendromlu bir  hastada spinal anestezi deneyimimiz. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği(TARD)  48. Ulusal Kongresi C2. S.Tulgar,İ.Boğa,T.Can,E.Bombacı,İ.Gezgel.Mental retarde ve bakım hastalarında diş çekimi  için genel anestezi deneyimlerimiz. TARD 48. Ulusal Kongresi; C3. S.Tulgar,D.T. Thomas,İ.Boğa,T.Can,K.B.Göçmen,H.C.Köse,O.Altunkaynak.Protein C eksikliği olan bir hastada genel anestezi altında gelişen bronkospazm. TARD 48. Ulusal Kongresi; C4. S.Tulgar,D.T. Thomas,İ.Boğa,T.Can,K.B.Göçmen,H.C.Köse,O.Altunkaynak.Pediatrik hastalarda laparoskopik inguinal herni operasyonlarında farklı anestezi deneyimlerimiz. TARD 48. Ulusal Kongresi; C5.T .Can,M.Çelik,U.Kuyrukluyıldız,A.N.Özçekiç,N.Koltka. Sufenatanil combined with bupivacaine in epidural infusion.VI.International Congress Orthopaedic Anaesthesia and Pain(2007) C7. D.Ömür, F.Öztekin, N.Koltka, S.Yüzer, T.Can. M.Çelik. İlaç veya madde ile zehirlenme olgularının üç yıllık retrospektif incelenmesi. TARK 2005. Poster sunumu. C8. T. Can, F Öztekin. N. Koltka,  S Yüzer, D. Ömür, M. Çelik.Karbonmonoksit olgularının retrospektif incelenmesi. P 448 TARK 2005 23-27 Kasım 2005 Antalya C9. A.E. Sağıroğlu, S. Yüzer, N. Koltka, T. Can, N. Turan, H. Baba, D.Ömür, T. Kaşıkcı, M.Çelik.  Entübasyon ve ekstübasyon sırasında görülebilen solunumsal problemler ve preoperatif hava yolu değerlendirmesi ile ilişkileri. TARK 2005 Poster sunumu

Uygulamalı Kurslar ve Sertifika Programları

1.TARD Eğitim Geliştirme Kursu(Modül-3)Yoğun Bakım,Acil Tıp,Kan ve Kan Transfüzyonları Kursu (Ocak-2013)

2.TARD  Eğitim Geliştirme Kursu(Modül-1)Solunum Sistemi (Nisan-2012)

3.Rejyonel Anestezi Uygulamalarında Ultrason Kursu (Mart-2011)

4.Organ Temininde Yeni Adımlar: Yoğun  Bakım Eğitimi (Aralık-2009)

5.Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası (Nisan-2008)A-Yurt Dışı Yayınlar;

A.1 Haliloglu M, Omur D, Yuksel TC, Alan C. and Hancı V. Post Operative Effects: Anesthesia. Research Article J Anesthe Clinic Res 2013, 4: 291. doi: 10.4172/2155-6148.1000291.

B.Ulusal Dergilerdeki Yayınlar:

B1.A.E. Sağıroğlu, S. Yüzer, N. Koltka, T. Can, N. Turan, H. Baba, D.Ömür, T. Kaşıkçı, M. Çelik.  Entübasyon ve ekstübasyon sırasında görülebilen solunumsal problemler ve preoperatif hava yolu değerlendirmesi ile ilişkileri. Göztepe Tıp Dergisi; 21(2):79-85, 2006

C.Uluslararası ve Ulusal Poster Bildirileri:

C1S.Tulgar,İ.Boğa,T.Can,H.C.Köse,O.Altunkaynak. Tanı Konulmamış Wollf Parkinson White sendromlu bir  hastada spinal anestezi deneyimimiz. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği(TARD)  48. Ulusal Kongresi C2. S.Tulgar,İ.Boğa,T.Can,E.Bombacı,İ.Gezgel.Mental retarde ve bakım hastalarında diş çekimi  için genel anestezi deneyimlerimiz. TARD 48. Ulusal Kongresi; C3. S.Tulgar,D.T. Thomas,İ.Boğa,T.Can,K.B.Göçmen,H.C.Köse,O.Altunkaynak.Protein C eksikliği olan bir hastada genel anestezi altında gelişen bronkospazm. TARD 48. Ulusal Kongresi; C4. S.Tulgar,D.T. Thomas,İ.Boğa,T.Can,K.B.Göçmen,H.C.Köse,O.Altunkaynak.Pediatrik hastalarda laparoskopik inguinal herni operasyonlarında farklı anestezi deneyimlerimiz. TARD 48. Ulusal Kongresi; C5.T .Can,M.Çelik,U.Kuyrukluyıldız,A.N.Özçekiç,N.Koltka. Sufenatanil combined with bupivacaine in epidural infusion.VI.International Congress Orthopaedic Anaesthesia and Pain(2007) C7. D.Ömür, F.Öztekin, N.Koltka, S.Yüzer, T.Can. M.Çelik. İlaç veya madde ile zehirlenme olgularının üç yıllık retrospektif incelenmesi. TARK 2005. Poster sunumu. C8. T. Can, F Öztekin. N. Koltka,  S Yüzer, D. Ömür, M. Çelik.Karbonmonoksit olgularının retrospektif incelenmesi. P 448 TARK 2005 23-27 Kasım 2005 Antalya C9. A.E. Sağıroğlu, S. Yüzer, N. Koltka, T. Can, N. Turan, H. Baba, D.Ömür, T. Kaşıkcı, M.Çelik.  Entübasyon ve ekstübasyon sırasında görülebilen solunumsal problemler ve preoperatif hava yolu değerlendirmesi ile ilişkileri. TARK 2005 Poster sunumu

Uygulamalı Kurslar ve Sertifika Programları

1.TARD Eğitim Geliştirme Kursu(Modül-3)Yoğun Bakım,Acil Tıp,Kan ve Kan Transfüzyonları Kursu (Ocak-2013)

2.TARD  Eğitim Geliştirme Kursu(Modül-1)Solunum Sistemi (Nisan-2012)

3.Rejyonel Anestezi Uygulamalarında Ultrason Kursu (Mart-2011)

4.Organ Temininde Yeni Adımlar: Yoğun  Bakım Eğitimi (Aralık-2009)

5.Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası (Nisan-2008)A-Yurt Dışı Yayınlar;

A.1 Haliloglu M, Omur D, Yuksel TC, Alan C. and Hancı V. Post Operative Effects: Anesthesia. Research Article J Anesthe Clinic Res 2013, 4: 291. doi: 10.4172/2155-6148.1000291.

B.Ulusal Dergilerdeki Yayınlar:

B1.A.E. Sağıroğlu, S. Yüzer, N. Koltka, T. Can, N. Turan, H. Baba, D.Ömür, T. Kaşıkçı, M. Çelik.  Entübasyon ve ekstübasyon sırasında görülebilen solunumsal problemler ve preoperatif hava yolu değerlendirmesi ile ilişkileri. Göztepe Tıp Dergisi; 21(2):79-85, 2006

C.Uluslararası ve Ulusal Poster Bildirileri:

C1S.Tulgar,İ.Boğa,T.Can,H.C.Köse,O.Altunkaynak. Tanı Konulmamış Wollf Parkinson White sendromlu bir  hastada spinal anestezi deneyimimiz. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği(TARD)  48. Ulusal Kongresi C2. S.Tulgar,İ.Boğa,T.Can,E.Bombacı,İ.Gezgel.Mental retarde ve bakım hastalarında diş çekimi  için genel anestezi deneyimlerimiz. TARD 48. Ulusal Kongresi; C3. S.Tulgar,D.T. Thomas,İ.Boğa,T.Can,K.B.Göçmen,H.C.Köse,O.Altunkaynak.Protein C eksikliği olan bir hastada genel anestezi altında gelişen bronkospazm. TARD 48. Ulusal Kongresi; C4. S.Tulgar,D.T. Thomas,İ.Boğa,T.Can,K.B.Göçmen,H.C.Köse,O.Altunkaynak.Pediatrik hastalarda laparoskopik inguinal herni operasyonlarında farklı anestezi deneyimlerimiz. TARD 48. Ulusal Kongresi; C5.T .Can,M.Çelik,U.Kuyrukluyıldız,A.N.Özçekiç,N.Koltka. Sufenatanil combined with bupivacaine in epidural infusion.VI.International Congress Orthopaedic Anaesthesia and Pain(2007) C7. D.Ömür, F.Öztekin, N.Koltka, S.Yüzer, T.Can. M.Çelik. İlaç veya madde ile zehirlenme olgularının üç yıllık retrospektif incelenmesi. TARK 2005. Poster sunumu. C8. T. Can, F Öztekin. N. Koltka,  S Yüzer, D. Ömür, M. Çelik.Karbonmonoksit olgularının retrospektif incelenmesi. P 448 TARK 2005 23-27 Kasım 2005 Antalya C9. A.E. Sağıroğlu, S. Yüzer, N. Koltka, T. Can, N. Turan, H. Baba, D.Ömür, T. Kaşıkcı, M.Çelik.  Entübasyon ve ekstübasyon sırasında görülebilen solunumsal problemler ve preoperatif hava yolu değerlendirmesi ile ilişkileri. TARK 2005 Poster sunumu

Uygulamalı Kurslar ve Sertifika Programları

1.TARD Eğitim Geliştirme Kursu(Modül-3)Yoğun Bakım,Acil Tıp,Kan ve Kan Transfüzyonları Kursu (Ocak-2013)

2.TARD  Eğitim Geliştirme Kursu(Modül-1)Solunum Sistemi (Nisan-2012)

3.Rejyonel Anestezi Uygulamalarında Ultrason Kursu (Mart-2011)

4.Organ Temininde Yeni Adımlar: Yoğun  Bakım Eğitimi (Aralık-2009)

5.Neonatal Resüsitasyon Programı Uygulayıcı Sertifikası (Nisan-2008)