Eğitim

Çalıştığı Kurumlar

Mesleki İlgi Alanları

Yenidoğan
Çocuk Alerji ve İmmunoloji
Üriner Sistem Enfeksiyonu
Tonsilllit – Bronşiolit – Bronşit
Çocuklarda Karın Ağrıları
Çocuklarda Gelişme Geriliği

Ödül ve Dereceler

Üyesi Olduğu Kuruluşlar

Türk Tabipler Birliği

Görevli Olduğu Üniteler

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Yenidoğan Yoğun Bakım

Bilimsel Faaliyetler

Aşırı Düşük Doğum Ağırlıklı Prematüre Bebeklerin Mortalite-morbidite Sonuçları ve Nörolojik Gelişimin Denver Gelişimsel tarama testi ıı ile değerlendirilmesi

Yenidoğanda Enalaprilden Sonra Gelişen Akut böbrek yetmezliği ve Juguler ven Trombozu

Subgroup Incompatibility Due to Anti-E In Newborn: Two Case Reports.