Dermatoloji deri hastalıklarını inceleyen bilim dalıdır. Derimiz olağanüstü bir yapıya sahiptir. Vücudumuzun kolayca hasar görebilen iç organlarını, potansiyel tehlike oluşturan dış ortamdan koruyan, 1.7m2’lik bu bariyere çok bağımlıyız. Bu nedenle deri hastalıklarına oldukça sık rastlanır. Derinizin ne kadar sağlıklı olduğunu düşünürseniz düşünün büyük olasılıkla; birçok deri hastalığının bir veya bir kaçıyla hayatınızın herhangi bir döneminde karşılaşabilirsiniz. Atopik egzama ve diğer egzama çeşitleri 12 yaşın altındaki nüfusun yaklaşık %15’ini, sedef toplumun %1-2’sini, virütik siğiller, seboreik keratoz ve aksirik keratoz ise toplumun büyük bir bölümünü etkiler. Pratisyen hekimlikteki olguların %10-15’i deri hastalıkları ile ilgilidir. Aynı zamanda en çok rastlanan işten ayrılma sebebi de deri hastalıklarıdır. Deri bozuklukları çoğu zaman dramatik boyutlarda olmaz, ancak büyük ölçüde rahatsızlığa ve iş kaybına neden olur. Bu yetersizlik fiziksel, duygusal ve sosyoekonomik olabilir. Dolayısı ile bu durumun anlayışla karşılanması ve ortaya çıkabilecek sorunların giderilmesi için hekimler tarafından yapılacak girişimler hastalara oldukça yardımcı olacaktır.

Deri lezyonları pek çok iç organ hastalığının teşhisinde, hekime kolaylık sağlayan tanı kriterleridir. Özellikle renal hastalıklarda deri bulguları tam anlamıyla bir rehberdir.

20-21. yüzyıl deri hastalıklarının tanı ve tedavisinde önemli gelişimlerin kaydedilmesiyle dermatoloji biliminin zirveye ulaştığı bir dönemdir. Gelecek yılların bu gelişimlerin daha fazlasını getireceğine, hastalarımıza yarar sağlayarak birçok yeni ilacın tedavi alanına katılacağına inanıyoruz.

Deri Hastalıkları

 • Kaşıntı ile seyreden hastalıklar
 • Fiziksel etmenlere bağlı dermatit (Yanıklar vs.)
 • Derinin mantar hastalıkları
 • Bakteriyel deri hastalıkları
 • Frengi gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklar,
 • Herpes Zoster, Herpes Sımplex gibi derinin viral hastalıkları,
 • Uyuz, bitlenme ve diğer paraziter hastalıkları
 • Ürtiker, sedef ve benzeri hastalıklar
 • Yağ bezi, ter bezi, saç hastalıkları
 • Dudak ve ağız boşluğu hastalıkları
 • Genetik dermatozlar
 • Benler (Nevoid oluşumlar)
 • Derinin selim ve habis tümörleri
 • Psikokutan dermatozlar

Biz bu hastalıklarla kliniğimizde yapılan tedavileri 2 ana grupta toplayabiliriz.

1- Sistemik tedaviler: Oral ve paranteral ilaç tedavileri
2- Dış tedaviler

 • Dışarıdan lokal ve yaygın olarak vücut düzeyine etkili maddelerin uygulanması veya lezyon içi enjeksiyonlar
 • Çeşitli fiziksel ajanlarla yürütülen fizik tedaviler (elektrokoterizasyon, lazer vs. uygulamaları)
 • Doğrudan derideki patolojik oluşumun tedavisini amaçlayan deri cerrahisi yöntemleri.