İnsan Kaynakları Misyonu
Hisar Hospital Çamlıca Misyonunu gerçekleştirmeye yönelik olarak, mevcut iş gücünü verimli hale getirebilmek için tüm eğitsel ve teknolojik imkanlardan çalışanları faydalandırmak. Çalışma ortamında moral ve motivasyonu en üst seviyeye çıkarmak.

İnsan Kaynakları Vizyonu
Hisar Hospital Çamlıca vizyonuna ulaşmada başarılı İnsan Kaynakları uygulamaları ile nitelikli iş gücünün tercihi olmak.

İşe Alım Sürecimiz
Hastanemiz bünyesinde oluşan personel ihtiyaçlarımıza başvurmak için  Kariyer.Net ve SecretCV linkinden ulaşabilirsiniz. Başvurularınız İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından değerlendirilmekte, açık pozisyonun gerektirdiği niteliklere sahip olan adaylarımız ön görüşmeye davet edilmektedir. Bu görüşme İnsan Kaynakları tarafından gerçekleştirilmektedir. Ön görüşmede adayın hastane standartlarına uygunluğuna ve pozisyon için uygun yetkinliklere sahip olup olmadığına bakılır. İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından yapılan ön elemeyi geçen adaylar ile ilgili Bölüm Yöneticisi ikinci görüşmeyi yapar. Eğer ihtiyaç duyuluyorsa adaylar görev ile ilgili farklı yöneticiler ile de mülakata alınabilir. Bir ve ikinci görüşmeleri olumlu geçen adaylar hakkında İnsan Kaynakları Müdürlüğü telefonla veya yazılı olarak referans araştırması yapar. Görüşülen adaylar içerisinden Bölüm Yöneticisi ve İnsan Kaynakları Müdürlüğü iş teklif edilmesine karar verilecek adayı belirler. Hastanenin mevcut ücret skalaları, görevin gerektirdiği sorumluluklar, adayın eğitim durumu, deneyimi vb. kriterler göz önüne alınarak aday için uygun olabilecek ücret belirlenir. İnsan Kaynakları Müdürlüğü adaya belirlenen ücret, çalışma koşulları ve sosyal haklar vb. konuları da aktararak iş teklifinde bulunur. İş teklifini kabul eden adaya işe giriş için gerekli evrakların bir listesi verilir ve işbaşı yapacağı tarih belirlenir.

Maddi ve Sosyal Haklar
Ücret: Kurum iş görenlerin maaşlarını eğitim durumları ve çalışma tecrübeleri göz önünde bulundurarak ücret skalasına göre düzenler. Ücretler, hastanemizin karlılık oranı ve enflasyon dikkate alınarak yılda bir kez gözden geçirilir. Maaş ödemeleri her ayın 5’inde banka hesaplarına yatırılır.

Kasa Tazminatı: Kasa açan çalışanlarımıza yüklendikleri mali sorumluluk nedeniyle belirlenen oranda kasa tazminatı ödemesi yapılmaktadır.

Sağlık İndirimi: Hastanemiz çalışanları ve onların birinci derece yakınları belirli oranlarda sağlık indiriminden faydalandırılır.

Yemek: Catering hizmetleri ile ilgili hastanemizin anlaşmalı olduğu bir firma mevcuttur.

Lojman: İkametgahı şehir dışında bulunan bayan personelimiz için hastanemizin lojman imkanı bulunmaktadır.

Yıllık Ücretli İzin: Yıllık ücretli izne hak kazanılması için personelin deneme süresi de dahil olmak üzere en az bir yıl çalışmış olması gerekir.

Hizmet süresine göre personele tanınan izin hakları şöyledir: 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) yılda 14 iş günü, 5 yıldan 15 yıla kadar (15 yıl dahil) yılda 20 iş günü, 15 yıldan fazla ise yılda 26 iş günüdür.

Mazeret İzni

Kurum personeline;

  • Evlenmesi halinde 3 iş günü,
  • Eşinin doğum yapması halinde 5 işgünü,
  • Doğal afet halinde 3 iş günü,
  • Birinci dereceden yakınının vefatı halinde 3 iş günü,
  • Çocuğunun evlenmesi halinde 1 iş günü ücretli izin verilebilir.

Eğitim
Hastanemizde işe başlayan tüm personel, kurumumuzu daha yakından tanıyabilmesi için oryantasyon eğitimine tabi tutulur. Bunun dışında bölüm ve sorumluluklar bazında değişkenlik gösteren kurum içi eğitimlerimiz mevcuttur. İhtiyaç duyulduğunda çalışanlar için dışarıdan eğitimler organize edilerek personelin kişisel gelişimine destek sağlanır.

Performans Değerlendirme Sistemi
Hastanemizde 6 ayını doldurmuş tüm çalışanlarımızın çalışma performansları senede iki kere gerçekleştirilen e-performans sistemi ile ölçülür. Çalışanlarımız hiçbir manuel işlem gerçekleştirmeden internet üzerinden Performans Değerlendirme Sistemi’ni uygularlar. Performans değerlendirme sonuçları çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde ve ödül / uyarı sisteminin işleyişinde birincil derecede öneme sahiptir.

Aramızda yer almak istiyorsanız, özgeçmişinizi [email protected] adresine mail atabilirsiniz.