Endoskopi; yemek borusu, mide, safra yolları ve bağırsakların, ucunda ışık ve mikro kamera sistemi olan bükülebilen (flexıbl) bir aletle incelenmesi işlemidir.

Endoskopi ünitesinde;

· Gastroduedonoskopi

· Kolonoskopi

· Rektosigmoideskopi

· Videoendoskopik modelleri ile hizmet verilmekte, resim ve CD kaydı yapılabilmektedir.

  Endoskopi ünitesi yalnız tanı amaçlı değil, tedavi amacıyla da kullanılmaktadır.

   Tanısal Endoskopi

· Özafagogastroduedonoskopi: Yemek borusu, mide ve oniki parmak bağırsağının incelenmesi amacı ile kullanılır (mide ülseri,gastrit, alkalen reflü gastrit. Reflü, mide polip ,kitle  ve kanserlerinin tanısı, yemek borusu lezyonları kitlelerinin tanısı).

· Kolonoskopi: Anal kanal, rektum ve kalın barsağın tetkiki amacı ile kullanılır.(Kalın barsak kanseri ve poliplerinin tanısı,  Ülseratif kolit chron hastalığı ve takibi, irritabıl barsak hastalığı , kabızlık, kolit v.b diğer barsak hastalıklarının tanısı.)

Tedavi Amaçlı (Terapotik) Endoskopi

· Polipektomi: Kalın bağırsak ve mide poliplerinin endoskopik yöntemle, ameliyatsız alınmasıdır.

· Skleroterapi: Varis kanamaları ve ülser kanamalarının endoskopik yöntemle enjeksiyonla durdurulması.

· Perkütan Endoskopik Gastrostomi (PEG): Yemek borusu darlıkları ya da oral beslenemeyen hastalarda, uzun süre beslenme yolu açmak amacı ile endoskopik yöntemle mideye ağız açılması ve hastanın buradan beslenmesi.

· Yabancı cisim çıkarma: Kaza ile yutulan iğne, para v.s nin endoskop aracılığıyla çıkarılmasıdır.

· Endoskop ve kullanılan diğer aletlerin temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyonu çok önemlidir. Ünitemizde otomatik yıkama ve sterilizasyon cihazları ile işlem yapılmaktadır.

· İşlemlerin raporlanması, resimlenmesi ve gerektiğinde CD’ye alınması, arşivlenmesi mümkün olmakta ve bir örneği hastaya verilmektedir.

· Endoskopik tetkik işlemlerinde komplikasyonlar çok aza indirilmekle beraber, bölümümüzde oluşabilecek, her türlü komplikasyon ve reaksiyonlara süratle müdahale etmek için CRACH CAR (Her türlü acil müdahale ilaç ve malzeme arabası) mevcuttur. Oksijen, vakum, monitör, defibrilatör, entübasyon gereçleri ile donatılıdır.