Kritik yaşam riski olan ya da cerrahi sonrası yakın takip gerektiren hastaların, tanı ve tedavilerinin yapıldığı Genel Yoğun Bakım Ünitemiz hastaların özelliklerine göre dizayn edilmiştir.

Genel Yoğun Bakım Ünitesi’ndeki yatak, acil durumlarda anında müdahaleye uygun olarak tasarlanmıştır. Yaşamsal işlevleri gösteren monitörleri, damar yolu ile verilen ilaçların hız kontrolünü sağlayan elektronik enjektör ve serum pompaları, aspirasyon, yapay solunum ve kalbin fonksiyonlarını inceleyen cihazları ve diğer ekipmanları ile tedavi ve bakıma olanak sağlamaktadır.