İç hastalıkları (Dahiliye) bölümü, yetişkinlerin (15 yaş üstü) sağlık sorunlarının tümüne ait ilk değerlendirmenin yapıldığı ve çözüm bulunduğu merkezdir. İç hastalıkları bölümünün temel prensibi, hastayı; başvuru nedeni olan sorunu incelerken diğer olası tıbbi sorun ve hastalıkları ortaya çıkaracak şekilde bir bütün olarak değerlendirmektir. Bu şekilde mevcut soruna tanı konulmasının yanı sıra henüz fark edilmeyen hastalıkların erken tanısı, gelecekte yaşanabilecek sağlık sorunlarının belirlenmesi ve önlenmesi kronik hastalıkların, organ yetmezliklerinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Tıbbi tanı ve tedavi dışında hasta takibi, hastalık ve tedavi hakkında bilgilendirme ve hasta eğitimi, İç Hastalıkları bölümünün sorumluluğundadır. Risk taşıyan hasta gruplarında ameliyat öncesi ve sonrası hasta değerlendirilmesi ve takibi de İç Hastalıkları bölümünün görevlerindendir. İç hastalıkları uzmanı tarafından genel değerlendirmesi yapılan hasta gerek görülürse diğer branşlara yönlendirilebilir.

İç Hastalıkları Bölümümüzde Verilen Tanı ve Tedavi Hizmetleri

 • Hipertansiyon,
 • Diyabet (şeker hastalığı),
 • Yüksek kolesterol,
 • Guatr, hipertiroidi, hipotiroidi, tiroid nodülü gibi tiroid hastalıkları,
 • Böbrek hastalıkları,
 • Karaciğer hastalıkları,
 • Astım, bronşit, zatürre gibi akciğer ve solunum sistemi hastalıkları,
 • Gastrit, ülser, ishal, kabızlık gibi mide-barsak hastalıkları,
 • Hormon bozuklukları,
 • Romatizmal hastalıklar,
 • Kan hastalıkları,
 • Kalp yetmezliği, kalp ritim bozukluğu gibi kalp hastalıkları,
 • Enfeksiyon hastalıkları,
 • Kilo bozuklukları…

Hastanemiz İç Hastalıkları Bölümünde yukarıda belirtilen hastalıkların tanı ve tedavisi poliklinikte ayaktan takip ya da gerektiğinde hastanemiz İç Hastalıkları Servisinde yatırılarak yapılmaktadır. Tanı ve tedavi için çağdaş tıp biliminin ilkelerine uygun yöntemler kullanılmakta, bilim ve teknolojinin sunduğu en modern teknik ve yöntemlerden yararlanılmaktadır. Amaç en kısa sürede, en az masrafla tanıya ulaşılması ve en uygun tedavi yönteminin seçilmesidir. Tüm tanı ve tedavi aşamalarında hasta ve yakınları yapılan işlemler konusunda bilgilendirilmekte ve onay alınmaktadır. Dahili bir şikayetle başvuran hastalar dışında sağlıklı kişiler için genel sağlık kontrolü özelliğini taşıyan, yaş ve cinsiyete göre oluşturulmuş Check-up programlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması da hastanemiz İç Hastalıkları Bölümünün hizmetlerinden biridir. Tıbbi gelişmelerin yakından izlenmesi ve duyurulması, hasta ve yakınlarının eğitimi ve yakın takibi ile koruyucu sağlık hizmeti de sağlayan Hisar Hospital Çamlıca İç Hastalıkları bölümünün amacı sağlıklı yaşam kalitesini artırmaktır.

  Uzm. Dr. Ayça Serap ÇAKIR

  İç Hastalıkları

   Uzm. Dr. Mustafa Kemal KARA

   İç Hastalıkları