Vücudun sinir sistemi ile bağlantılı olan hastalıklar, nöroloji bölümünün ilgi alanına girmektedir. Beyin, omurilik ve sinir sisteminde ortaya çıkan herhangi bir terslik, tüm vücudu etkileyebilmekte ve hareket etme, konuşma, nefes alma ya da öğrenme konusunda zorluklara yol açabilmektedir. Bu rahatsızlıkların tanı ve tedavisi Nöroloji Bölümü’nde yapılmaktadır.

Hastanemiz bünyesinde, multidisipliner bir yaklaşım benimsenmekte ve alanında uzman hekim kadrosu ile bilimsel veriler ışığında etkin sağlık hizmeti verilmektedir. Öte yandan, gerek poliklinik gerek yatarak tedavi sürecinde; etik kurallar çerçevesinde, hasta odaklı anlayış ile tüm tedavi aşamalarında hastalara destek olunmaktadır.

Hastanemiz Nöroloji Bölümü’nde tanı ve tedavisi yapılan hastalıklardan başlıcaları şunlardır:

  • Migren
  • Multiple Skleroz (MS)
  • Diyabetik Polinöropati
  • Vertigo
  • Alzheimer (Demans)
  • Epilepsi
  • Beyin ve damar hastalıkları