Hisar Çamlıca Nöroloji Bölümü kaliteli ve etkin sağlık hizmeti vermeye başlamıştır.

Nöroloji Polikliniği çeşitli hastalıkları;  Dahiliye , KBB , Kardiyoloji , Biyokimya ve Mikrobiyoloji Laboratuvarı ile multidisipliner çalışma sistemi ile Hastalıkların tanı , tedavi ve takipte hizmet vermektedir.

 • Acil Nöroloji
 • Ayakta Tanı Tedavi
 • Yatarak Tedavi
 • Demans
 • Vertigo
 • EMG
 • Baş Ağrısı
 • Epilepsi
 • Migren
 • Hareket Bozuklukları (Parkinson Hastalığı vb.)
 • Bunamalar (Alzheimer Hastalığı vb.)
 • Beyin Damar Hastalıkları
 • Omurilik Hastalıkları (MS, ALS vb.)
 • Sinir – Kas Sistemi Hastalıkları (Nöropatiler, Karpal Tünel Sendromu)