Hisar Hospital Çamlıca Radyoloji Bölümü, günümüzün teknolojilerine sahip donanımı, doktor ve tekniker kadrosuyla her türlü radyoloji işlemini 7 gün 24 saat yapabilen gelişmiş bir tanı ve tedavi birimidir. Radyoloji Bölümümüz, doğru tanıya, her hastaya en düşük riskli ve en hızlı en uygun yöntemin özenle seçilmesi ve uygulanmasıyla varılacağına inanmaktadır.
Radyoloji Bölümümüzde hastalıkların tanısı ve izlenmesinde kullandığımız tıbbi görüntüleme cihazlarımız şunlardır:
 • Çok detektörlü bilgisayarlı tomografi (MDBT)
 • 1,5 Tesla Manyetik Rezonans (MR)
 • Dijital Anjiyografi (DSA)
 • Dijital Floroskopi
 • Dijital Röntgen
 • Dijital Mammografi
 • Ultrasonografi
 • Renkli Doppler Ultrasonografi
 • Kemik Dansitometresi
 • Yatan hastalar için CR mobil röntgen cihazı
 • Dijital Panoramik Röntgen (Diş Röntgeni)